Odhaľte význam adventných sviečok! Štyri, alebo päť? Fialové, alebo červené?

Prvá adventná nedeľa je tradične časom, kedy zapaľujeme prvú sviečku na adventnom venci.

Vedeli ste, že sviečky nemusia byť vždy len štyri?

Nie ste si istí tým, akú by mali mať vlastne farbu?

Tápete nad posolstvom, ktoré v sebe ukrývajú?

Spoznajte spoločne s nami význam adventných sviečok.

Význam adventu

Pre mnohých z nás je adventné obdobie začiatkom vianočného zhonu. Zháňanie darčekov, pečenie cukroviniek, vianočné upratovanie. Pravým posolstvom adventu je ale niečo úplne iné. Advent by mal byť časom upokojenia a rozjímania.

Zabudnúť na predvianočný stres nám môže aspoň na chvíľku pomôcť adventný veniec, ktorý je v skutočnosti oveľa viac než len obyčajnou dekoráciou uprostred stola. Slovo advent, odvodené z latinského slova „adventus“, znamená príchod. Ľudia sa pripravujú na príchod Krista.

Niektoré historické správy kladú vznik adventu už v 4. alebo 5. storočí, ale väčšina sa zhodne na tom, že advent podobný tomu, ktorý poznáme dnes, začal až v stredoveku. Prvá zmienka o adventnom venci ako jednom zo symbolov tohto obdobia pochádza z prvej polovice 19. storočia.

S dobou adventu je spojený aj pôst. Chcete ho vyskúšať, ale neviete, ako na to? Načerpajte inšpiráciu v našom článku o vianočnom pôste.

Pôvod adventného venca

Prvý adventný veniec je pravdepodobne mladší, než si myslíte. Počiatky tejto tradície totiž nájdeme až v 19. storočí, konkrétne v roku 1839. Ako prvý ho údajne vytvoril luteránsky pastor Johann Hinrich Wichern v jednom sirotinci v Hamburgu.

Veniec vytvoril ako pomôcku, ktorá mala deťom uľahčiť odpočítavanie dní do Vianoc. Použil pri tom staré drevené koleso od vozidla. Okolo vonkajšieho kruhu kolesa umiestnil devätnásť malých červených sviečok a dovnútra kruhu štyri väčšie biele sviece. Červené sviece spoločne s deťmi potom zapaľoval vo všedné dni a biele sviečky v nedeľu.

Originálny nápad sa rýchlo rozšíril po celom Nemecku, pre zjednodušenie sa na veniec čoskoro umiestňovali len štyri sviece odkazujúce na štyri adventné nedele. Na začiatku 20. storočia sa potom tradícia adventného venca z Nemecka rozšírila aj do ostatných krajín, a to nielen protestantských, ale aj katolíckych.

Mimochodom, pôvodne sa veniec zavesoval za stuhy na luster na strop, v dnešnej dobe sa obvykle pokladá adventný veniec na stôl.

Adventný veniec zavesený na lustra.
zdroj: showerofroses.com

Čo znamená adventný veniec?

Veniec aj jeho sviece sú plné symboliky. Samotný vianočný veniec, ktorý je vyrobený z rôznych vždyzelených rastlín, znamená nepretržitý život. Kruhový tvar, ktorý nemá začiatok ani koniec, potom symbolizuje Božiu večnosť, nesmrteľnosť duše a prísľub večného života, ktorý nám Boh skrze Krista dáva.

Aj jednotlivé vždyzelené rastliny majú svoje vlastné významy. Vavrín znamená víťazstvo nad prenasledovaním a utrpením. Borovica a tis vyjadrujú nesmrteľnosť, céder silu a uzdravenie. Listy cezmíny môžu byť pichľavé, a preto sa používajú ako symbol tŕňovej koruny, ktorú mal Ježiš na hlave pri ukrižovaní.

Bobule, ktoré veniec zdobia, by mali byť červené, aby poukazovali na Kristovu obeť a preliatie krvi za naše hriechy. Šišky, semená a orechy sa potom do venca umiestňujú ako symbol vzkriesenia a prísľub nového života.

Chcete mať tento rok na stole vlastnoručne vyrobený vianočný veniec so sviečkami? Poradíme vám, ako vyrobiť adventný veniec z rôznych materiálov.

Adventné sviečky a ich farba

Mnoho z nás dnes sviečky na adventnom venci považuje za dekoráciu. To ale nie je pravda. Adventné sviece majú hlboký symbolický význam a každá sviečka má svoje meno. Koľko sviečok by malo byť? V najbežnejšej tradícii sa používajú štyri sviečky, ktoré sa o štyroch adventných nedeliach postupne zapaľujú.

Farba sviečok sa môže líšiť, a to predovšetkým v závislosti od smeru kresťanskej cirkvi. Podľa katolíckej tradície by prvá, druhá a štvrtá sviečka mali byť fialové, zatiaľ čo tretia sviečka by mala byť ružová. Rovnaké farby ako sviece môžu mať aj stuhy na venci.

Fialová je liturgickou farbou, ktorá znamená čas modlitby, pokánia, pôstu a obete. Ružová je naopak farbou radosti. Katolíctvo tiež uvádza, že štyri sviece, ktoré predstavujú štyri adventné týždne, znamenajú každá 1000 rokov, aby sa sčítalo 4000 rokov od Adama po narodení Mesiáša.

Červené sviečky na adventnom venci
zdroj: lights4fun.co.uk

V protestantskom náboženstve sú adventné sviečky červené a zlaté. Červená farba symbolizuje Kristovu krv a zlatá víťazstvo dobra a života. Luteránske vence zdobia sviečky modrej farby.

Možno sa stretnúť aj so zvykom, že sa doprostred adventného venca so štyrmi sviečkami rovnakej farby umiestňuje piata biela svieca , ktorá sa zapaľuje na Štedrý deň.

Hľadáte nápady, ako ozdobiť okná? Pozrite sa na naše tipy na vianočné dekorácie do okien.

Názvy adventných sviečok

Jednotlivé sviece majú aj svoje mená, ktoré súvisia s ich symbolikou alebo cnosťami, ktoré vyjadrujú. Čo znamenajú sviečky na adventnom venci?

  • Prvá adventná svieca – sviečka Nádej
  • Druhá adventná svieca – sviečka Mier
  • Tretia adventná svieca – sviečka Priateľstvo či Radosť
  • Štvrtá adventná svieca – sviečka Láska

Existuje aj tradícia, ktorá do stredu adventného venca umiestňuje piatu sviecu, ktorá sa prezýva sviečka Kristus. Význam adventných sviečok sa dá okrem symbolov vykladať aj pomocou vianočného príbehu, kedy každá sviečka predstavuje jeho časť.

  • Prvý adventný týždeň – proroctvo o príchode Mesiáša
  • Druhý adventný týždeň – Betlehem, miesto Ježišovho narodenia
  • Tretí adventný týždeň – pastieri, ktorí sa prišli pozrieť na Ježiša
  • Štvrtý adventný týždeň – anjeli, ktorí pastierom zvestovali radostnú novinu o Ježišovom narodení.

Význam a názvy sviečok na adventnom venci názorne približuje tiež nasledujúce video.

The Meaning of Advent Candles
zdroj: youtube.com

Prvá adventná sviečka

Prvá fialová svieca, ktorá sa zapaľuje o železnej nedeli, symbolizuje nádej. Je známa tiež ako „svieca prorokov“, pretože pripomína prorokov, najmä Izaiáša, ktorý predpovedal narodenie Krista.

Táto adventná svieca predstavuje očakávania a nádej, že Boh naplní proroctvo o Mesiášovi, ktoré je uvedené v Starom zákone.

Druhá adventná sviečka

Druhá fialová svieca symbolizuje mier a pokoj a niekedy sa jej hovorí aj „betlehemská svieca“, lebo pripomína cestu Márie a Jozefa do Betlehema, miesta Ježišovho narodenia. Zapaľuje sa o tretej adventnej nedeli, ktorá sa prezýva bronzová nedeľa.

Jedným z charakteristických znakov vianočného príbehu je okamih, keď sa anjeli zjavia pastierom a zvestujú: „Pokoj na zemi“. Židia chceli, aby Spasiteľ zvrhol utláčateľskú vládu Rimanov a priniesol mier a pokoj. Ježiš mal ale na mysli niečo iné – vnútorný pokoj. Pokoj, ktorý pramení z istoty spasenia.

Tretia adventná sviečka

Tretia svieca by mala byť ružová a predstavuje radosť, ktorá prichádza vďaka Ježišovmu príchodu a spáse, ktorú ľudstvu daroval. Môžeme sa stretnúť aj s označením „pastierska svieca“, pretože odkazuje tiež na radosť, ktorú prežívali pastieri, keď prijali správu o Kristovom narodení. Sviečka sa zapaľuje na striebornú nedeľu.

Ružová farba sviece má svoje korene v niečom, čo je známe ako nedeľa Gaudete, kedy sa číta úryvok z Listu Filipského, ktorého verše veriacich povzbudzujú, aby sa radovali, lebo „Pán je naozaj blízko“. Kňazi v tento deň obliekali ružové rúcho, pretože ružová je liturgickou farbou radosti.

Štvrtá adventná sviečka

Posledná fialová svieca, ktorá sa zapaľuje o zlatej nedeli, pripomína posledný adventný týždeň, kedy očakávame narodenie Spasiteľa. Táto svieca, známa aj ako „anjelská svieca“, znamená lásku.

Slovo láska sa v závislosti na preklade vyskytuje v Písme až tristo krát. Ježiš sa po celý čas svojho pôsobenia zameriaval na hlásanie lásky. Aj dva z jeho najväčších príkazov sa týkajú lásky – miluj Boha a miluj svojho blížneho.

Piata adventná sviečka

V niektorých krajinách sa okrem štyroch adventných sviec umiestnených na venci môžeme stretnúť aj s piatou sviečkou, ktorá sa dáva doprostred venca. Táto biela svieca sa nazýva „Kristova svieca“ a predstavuje Ježišovo narodenie. Zapaľuje sa na Štedrý deň či Boží hod vianočný. Biela farba znamená čistotu, nevinnosť a bezhriešnosť Ježiša Krista.

Usporiadanie adventných sviečok.
zdroj: agnuschurchsupply.co.uk

Ako zapáliť adventný veniec?

Nielen samotný veniec, ale aj zapálenie sviečok na ňom je významným prvkom slávenia každého adventného týždňa. Sviečky symbolizujú svetlo, ktoré prišlo na svet s príchodom Ježiša Krista.

Už vieme, aký je význam adventných sviečok a že najbežnejšia tradícia obvykle používa štyri. Každá svieca sa potom zapaľuje o jednej zo štyroch nedieľ predchádzajúcich Vianociam.

Sviece by sa mali zapaľovať v presne určenom poradí, a to proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ veniec obsahuje aj piatu adventnú sviečku uprostred, zapaľuje sa 24. alebo 25. decembra.

Milan & Ondra

Vianoce nás jednoducho baví. Na webe Vianocedarceky.sk vám chceme ukázať tie najlepšie recepty, dekorácie a informácie o Vianociach na jednom mieste. Chýba nám tu niečo? Dajte nám vedieť a inšpirujte sa s nami! :)

Páčil sa vám tento článok? Dajte 5 hviezdičiek. :)
Zavriet reklamu